Obchodní podmínky

Propagace v pohybu je služba, která nabízí propagaci Vašeho produktu, služby či jiného reklamního sdělení na našem mobilním vozidle, které je opatřeno třemi digitálními obrazovými plochami a zvukovým aparátem. 
Vozidlo se pohybuje v severních Čechách a to ve městech: Ústí nad Labem, Teplice, Děčín, Litoměřice a Lovosice (pro sdílené okénko - každý všední den v jiném městě, pořadí se může každý týden měnit a určuje jej provozovatel). Vyskytuje se v místech s velkou koncentrací obyvatel, jako jsou náměstí, parkoviště u obchodních domů, čerpací stanice, koupaliště, cyklostezky, kulturní akce, či jiné veřejné venkovní prostory. Je určené především pro zaujetí chodců, ale také řidičů a spolujezdců při přejezdech mezi těmito místy po pozemních komunikacích. Koupí služby si pronajímáte reklamní prostor, na kterém bude promítáno vaše digitální sdělení. 
Nabízíme službu: Sdílené okénko, denní kampaň, a individuální propagaci. 
Pro všechny služby platí, že obsah propagace nesmí být vulgární, morbidní, sexistický, citlivý, dětem nepřístupný nebo politický a musí tak splňovat podmínky veřejného reklamního sdělení (provozovatel neodpovídá za obsah sdělení). Nesmí obsahovat rychlé přechody, nebo záblesky mezi scénami, které by mohli nepříjemně oslňovat či dokonce způsobit epileptické stavy. Musí být v digitální formě a to v podobě videa nebo slidů či fotek (v běžných formátech), které upravíme tak aby se promítali za sebou. Může být opatřeno zvukovou stopou. Především u videa ,ale i slidů doporučujeme, aby byly po celou dobu opatřeny Vaším logem či webovými stránkami pro rychlou identifikaci inzerenta. Předání podkladů může být osobní formou nebo přeposláním před doporučené úložiště. Pro projekci používáme tři reklamní plochy (ze stran vozidla velikost 55'' a vzadu 50'') , které podporují rozlišení full hd. Video by mělo být kontrastně výrazné. Upozorňujeme, že kvalita, jas a kontrast videa může být vlivem ostrého slunečního svitu nebo povětrnostních podmínek snížena. V případě poruchy na reklamním zařízení či vozidle může vzniknout období bez náhrady škody, kdy bude projekce omezena nebo pozastavena na dobu nezbytně nutnou pro její odstranění. 

Sdílené okénko:
Zakoupení této služby na jeden, tři, šest, nebo dvanáct měsíců získáte propagaci Vašeho  dvacetivteřinového reklamního spotu na našem reklamním vozidle. Ten se bude promítat na všech třech reklamních plochách, střídajíc se s dalšími inzerenty, jejichž počet nepřesáhne třicet v daném měsíci. Vozidlo se pohybuje nepravidelně každý den v jiném městě  v době od patnácti do devatenácti hodin všechny všední dny. Víkendy a svátky vozidlo není v provozu. Váš spot tak bude promítnut nejméně čtyřistaosmdesát krát v daném měsíci a to v závislosti na počtu inzerentů (čím méně inzerentů, tím více prostoru pro Vás). Uhrazení platby a předání promítaných podkladů musí proběhnout nejpozději pět dní před koncem měsíce, předcházející měsíc objednaný pro začátek propagace.  Místa výskytu a trasu si volí provozovatel.

Denní kampaň:
Vozidlo je provozováno pouze pro jednoho inzerenta, který si může v provozovaném regionu zvolit trasu či výskyt vozidla. Vozidlo s reklamním zařízením a prostor na něm je pronajímán na osm hodin a to ve všední den v čase od šesti do jedenácti hodin a od jedenácti hodin a třiceti minut do čtrnácti hodin a třiceti minut. Délka spotu může být libovolně dlouhá. 

Objednáním a zaplacením dané služby souhlasíte s obchodními podmínkami.